Farligt gods

Teknologisk Lab erbjuder konsulttjänster inom farligt gods. Vi ger företagen stöd och hjälp att leva upp till kraven enligt lagen om transport av farligt gods.

Kontoret i Göteborg har två erfarna konsulter som arbetar med rådgivning inom farligt gods. Fokus ligger på att hjälpa företag som avsänder farligt gods med att ta fram rutiner och checklistor för avsändningen och att hålla kurser inom farligt gods och kemikaliesäkerhet.

Rådgivning

Vi ger bl a företagen råd i praktiska frågor som kan röra sig om godsdeklarationer, särbestämmelser, reklamationer av farligt gods, returer av farligt gods till sjöss, svar på polisrapporter från tillsyn, förpackningsfrågor, kund- eller leverantörsfrågor m.m. Personal som hanterar farligt gods, t.ex. truckförare, lagerpersonal eller expeditionspersonal kan få rådgivning via e-mail eller per telefon av Teknologisk Lab.

Våra tjänster:Alla företag som hanterar farligt gods ska, enligt lagen...Vid den dagliga farligt godshanteringen kan många praktis...Enligt ADR 1.3 krävs det personalutbildning av alla som k...

CONTACT US
Milvi Rohtla Milvi Rohtla

Phone +46 (0) 707 426555

send email
 
Kurser i kemikaliehantering

Teknologisk Lab erbjuder flera kurser i hälsa, miljö, säkerhet och transport av farligt gods.

Viktigt meddelande angående CLP

Sedan den 1 juni 2015 gäller CLP även för blandningar. Alla kemiska produkter ska vara klassificerade, märkta och emballerade enligt CLP-reglerna. Säkerhetsdatabladen skall också vara omarbetade.