Allmän rådgivning

Vid den dagliga farligt godshanteringen kan många praktiska frågor dyka upp, som man kan behöva hjälp med att lösa. Teknologisk Lab kan med sin långa erfarenhet av farligt gods erbjuda kvalificerad rådgivning inom detta område.

Frågorna kan t ex röra sig om godsdeklarationer, särbestämmelser, reklamationer av farligt gods, returer av farligt gods till sjöss, svar på polisrapporter från tillsyn, förpackningsfrågor, kund- eller leverantörsfrågor m m. Personalen som hanterar farligt gods, t ex truckförare, lagerpersonal eller expeditionspersonal kan få rådgivning via e-mail eller per telefon av Teknologisk Lab.

 
Viktigt meddelande angående CLP

Sedan den 1 juni 2015 gäller CLP även för blandningar. Alla kemiska produkter ska vara klassificerade, märkta och emballerade enligt CLP-reglerna. Säkerhetsdatabladen skall också vara omarbetade.

Kurser i kemikaliehantering

Teknologisk Lab erbjuder flera kurser i hälsa, miljö, säkerhet och transport av farligt gods.