Om oss

Teknologisk Institutt (TI) är verksamma inom rådgivning, utbildning, laboratorietjänster, certifiering och kompetensutveckling i Norge. I Sverige är TI representerat genom Teknologisk Lab Stockholm AB som bedriver HMS- och Kemikalierådgivning i Göteborg.

Teknologisk Lab Stockholm AB är certifierat enl. ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004

Kurser i kemikaliehantering

Teknologisk Lab erbjuder flera kurser i hälsa, miljö, säkerhet och transport av farligt gods.

Read more
Ny ämneslista i EU

700 nya ämnen har fått bindande klassificering i EU. Klassificering och märkning för cirka 600 ämnen uppdateras. De nya reglerna blir bindande från 1 december 2010.

Read more