Om oss

Teknologisk Institutt (TI) är verksamma inom rådgivning, utbildning, laboratorietjänster, certifiering och kompetensutveckling i Norge. I Sverige är TI representerat genom Teknologisk Lab Stockholm AB som bedriver HMS- och Kemikalierådgivning i Göteborg.

Teknologisk Lab Stockholm AB är certifierat enl. ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004

 
Kurser i kemikaliehantering

Teknologisk Lab erbjuder flera kurser i hälsa, miljö, säkerhet och transport av farligt gods.

Viktigt meddelande angående CLP

Sedan den 1 juni 2015 gäller CLP även för blandningar. Alla kemiska produkter ska vara klassificerade, märkta och emballerade enligt CLP-reglerna. Säkerhetsdatabladen skall också vara omarbetade.