Om oss

Teknologisk Institutt (TI) är verksamma inom rådgivning, utbildning, laboratorietjänster, certifiering och kompetensutveckling i Norge. I Sverige är TI representerat genom Teknologisk Lab Stockholm AB som bedriver HMS- och Kemikalierådgivning i Göteborg.

Teknologisk Lab Stockholm AB är certifierat enl. ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004

 
Kurser i kemikaliehantering

Teknologisk Lab erbjuder flera kurser i hälsa, miljö, säkerhet och transport av farligt gods.

Viktigt meddelande angående CLP

Den 1 juni 2015 är övergångstiden för CLP slut. Då skall alla kemiska produkter (även blandningar) klassificeras, märkas och emballeras enligt CLP-reglerna. Säkerhetsdatabladen skall också vara omarbetade.