Våra kontor

Oslo

Oslo (HQ i Norge)

Visit address: Kabelgaten 2, 0580 Oslo
Mail address: Pb. 141 Økern, NO-0509 Oslo
Organisation no.: 942 340 680
Phone: +46 0707-426555 Fax: +47 22 72 45 02
Email: NoSpam
See map and more information
 
Viktigt meddelande angående CLP

Sedan den 1 juni 2015 gäller CLP även för blandningar. Alla kemiska produkter ska vara klassificerade, märkta och emballerade enligt CLP-reglerna. Säkerhetsdatabladen skall också vara omarbetade.

Kurser i kemikaliehantering

Teknologisk Lab erbjuder flera kurser i hälsa, miljö, säkerhet och transport av farligt gods.