Access denied

You do not have permission to access this area.

Possible reasons for this are:

  • You are currently not logged in to the site, to get proper access create a new user or login with an existing user.
  • You misspelled some parts of your URL, try changing it.
 
Kurser i kemikaliehantering

Teknologisk Lab erbjuder flera kurser i hälsa, miljö, säkerhet och transport av farligt gods.

Read more
Viktigt meddelande angående CLP

Den 1 juni 2015 är övergångstiden för CLP slut. Då skall alla kemiska produkter (även blandningar) klassificeras, märkas och emballeras enligt CLP-reglerna. Säkerhetsdatabladen skall också vara omarbetade.

Read more