Access denied

You do not have permission to access this area.

Possible reasons for this are:

  • You are currently not logged in to the site, to get proper access create a new user or login with an existing user.
  • You misspelled some parts of your URL, try changing it.
 
Ny ämneslista i EU

700 nya ämnen har fått bindande klassificering i EU. Klassificering och märkning för cirka 600 ämnen uppdateras. De nya reglerna blir bindande från 1 december 2010.

Read more
Kurser i kemikaliehantering

Teknologisk Lab erbjuder flera kurser i hälsa, miljö, säkerhet och transport av farligt gods.

Read more