Kemikaliehantering

Teknologisk Lab erbjuder konsulttjänster inom kemikaliehantering. Vi ger företagen stöd och hjälp att förstå och leva upp till kraven i kemikalielagstiftningen.

Kontoret i Göteborg har två erfarna konsulter som enbart arbetar med rådgivning inom kemikalieområdet. Fokus ligger på att utarbeta säkerhetsdatablad för kemiska produkter, göra anmälningar till Kemikalieinspektionens produktregister samt hålla kurser inom klassificering, märkning och hantering av farliga ämnen.

Rådgivning

Vi ger bl a företagen vägledning in i EU:s nya kemikalieregelverk REACH och CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures). Till vår hjälp har vi moderbolaget Teknologisk Institutt as (TI), i Norge med ca 200 anställda. Vi samarbetar också med ECOonline AB, www.ecoonline.se, vars programvara vi använder vid framtagning av säkerhetsdatablad på 12 europeiska språk.

Våra tjänsterTeknologisk Lab hjälper företagen att skriva säkerhetsdat...Vi hjälper er att bedöma och klassificera kemiska produkter, så att märkningen blir riktig och uppfylller...Vi hjälper er att förstå CLP - de nya reglerna för klassificering, märkning ...Vi hjälper er att förstå och leva upp till REACH - EU:s kemikalieregelverk ...Teknologisk Lab hjälper företagen att göra anmälningar oc...Teknologisk Lab hjälper företagen att upprätta förtecknin...Teknologisk Lab hjälper företag som vill ha sina produkte...Teknologisk Lab hjälper företagen att göra riskbedömninga...

CONTACT US
Milvi Rohtla Milvi Rohtla

Phone +46 (0) 707 426555

send email
 
Kurser i kemikaliehantering

Teknologisk Lab erbjuder flera kurser i hälsa, miljö, säkerhet och transport av farligt gods.

Viktigt meddelande angående CLP

Sedan den 1 juni 2015 gäller CLP även för blandningar. Alla kemiska produkter ska vara klassificerade, märkta och emballerade enligt CLP-reglerna. Säkerhetsdatabladen skall också vara omarbetade.