Kemikalieförteckningar

Teknologisk Lab hjälper företagen att upprätta förteckningar över de kemiska produkter som hanteras på arbetsplatsen. Det är arbetsmiljölagstiftningen som ställer krav på att förteckningar skall upprättas och göras tillgängliga för arbetstagarna.

Enligt KIFS 2000:4 ”Kemiska arbetsmiljörisker” skall de farliga kemiska produkterna på en arbetsplats vara upptagna i en uppdaterad förteckning. I förteckningen skall det anges på vilket sätt produkten är farlig. Teknologisk Lab hjälper dig att hålla ordning på dina kemikalier. Förteckningen blir det första steget mot att göra riskbedömningar och att tillämpa produktvalsprincipen. Teknologisk Lab utarbetar också sådana kemikalieredovisningar på ämnesnivå som ingår i miljörapporter till Länsstyrelsen

 
Kurser i kemikaliehantering

Teknologisk Lab erbjuder flera kurser i hälsa, miljö, säkerhet och transport av farligt gods.

Viktigt meddelande angående CLP

Sedan den 1 juni 2015 gäller CLP även för blandningar. Alla kemiska produkter ska vara klassificerade, märkta och emballerade enligt CLP-reglerna. Säkerhetsdatabladen skall också vara omarbetade.