Miljömärkning

Teknologisk Lab hjälper företag som vill ha sina produkter godkända enligt olika system för s k positiv miljömärkning eller miljögodkännande. Det kan t ex röra sig om märkning med Svanen (SIS Miljömärkning), Falken (Naturskyddsföreningen) eller att uppfylla kraven enligt BASTA-systemet.

Teknologisk Lab kan hjälpa företagen att förstå och uppfylla kraven som ställs för att de kemiska produkterna skall anses vara så miljöanpassade att de ger en viss positivmärkning (Svanen, Falken, EU-blomman) eller uppfyller en viss nivå i ett bedömningssystem (BASTA, Byggvarubedömningen, Kemikaliesvepet). Vi hjälper dig att ta fram rätt dokumentation och ger råd som kan hjälpa dig att omformulera din produkt så att den blir mer miljöanpassad.

 
Viktigt meddelande angående CLP

Sedan den 1 juni 2015 gäller CLP även för blandningar. Alla kemiska produkter ska vara klassificerade, märkta och emballerade enligt CLP-reglerna. Säkerhetsdatabladen skall också vara omarbetade.

Kurser i kemikaliehantering

Teknologisk Lab erbjuder flera kurser i hälsa, miljö, säkerhet och transport av farligt gods.