Produktregistret

Teknologisk Lab hjälper företagen att göra anmälningar och deklarationer till de nordiska produktregistren. Myndigheterna i Sverige, Norge, Danmark och Finland ställer krav på att kemikalierna som tillverkas eller tas in i dessa länder finns med i ländernas produktregister.

I Sverige är man tvungen att anmäla och deklarera alla typer av kemiska produkter, oavsett om de är farliga eller ej, till Kemikalieinspektionens produktregister. Detta skall göras senast 28 februari året efter produkten tillverkats eller förts in i landet. För många företag är det ett omfattande arbete, och en hel del kunskap om deklarationssystemet och kemikalieregler i allmänhet krävs. Reglerns skiljer sig dessutom åt mellan de olika nordiska länderna. Vi hjälper gärna ditt företag att sköta produktregistreringen.

 
Kurser i kemikaliehantering

Teknologisk Lab erbjuder flera kurser i hälsa, miljö, säkerhet och transport av farligt gods.

Viktigt meddelande angående CLP

Sedan den 1 juni 2015 gäller CLP även för blandningar. Alla kemiska produkter ska vara klassificerade, märkta och emballerade enligt CLP-reglerna. Säkerhetsdatabladen skall också vara omarbetade.