Säkerhetsdatablad

Teknologisk Lab hjälper företagen att skriva säkerhetsdatablad för kemiska produkter på svenska, norska och många andra språk. Våra säkerhetsdatablad är kvalitetssäkrade och finns tillgängliga i en databas på internet.

Säkerhetsdatablad krävs för alla kemiska produkter som är märkningspliktiga, men också bl a för produkter som innehåller särskilt farliga ämnen och ämnen med hygieniska gränsvärden. Teknologisk Lab är specialister på säkerhetsdatablad och hjälper dig att följa alla regler. Vi utarbetar säkerhetsdatablad utifrån recept eller utifrån blad på andra språk. Säkerhetsdatabladen är en färskvara och ofta ställer kunderna t o m högre krav än myndigheterna på att bladen skall vara uppdaterade. Genom vårt samarbete med ECOonline görs säkerhetsdatabladen tillgängliga på internet. Givetvis kvalitetssäkrar vi våra blad, och erbjuder oss också att kvalitetssäkra sådana som du själv gjort.

 
Viktigt meddelande angående CLP

Sedan den 1 juni 2015 gäller CLP även för blandningar. Alla kemiska produkter ska vara klassificerade, märkta och emballerade enligt CLP-reglerna. Säkerhetsdatabladen skall också vara omarbetade.

Kurser i kemikaliehantering

Teknologisk Lab erbjuder flera kurser i hälsa, miljö, säkerhet och transport av farligt gods.