Våra kurser

Teknologisk Lab erbjuder flera kurser i farligt gods och kemikaliehantering. Alla kurser i menyn kan skräddarsys efter behoven hos er personal och er verksamhet. 

Kurserna kan arrangeras på ert företag. 

Introduktion i ADR

Kursen sammanfattar reglerna för transport av farligt god...

Säker kemikaliehantering

Kursen ger en allmänbildning inom området kemikaliehanter...

CLP - Klassificering och märkning

Kursen ger en sammanfattning av de nya reglerna för klass...

CONTACT US
Milvi Rohtla Milvi Rohtla

Phone +46 (0) 707 426555

send email
 
Kurser i kemikaliehantering

Teknologisk Lab erbjuder flera kurser i hälsa, miljö, säkerhet och transport av farligt gods.

Viktigt meddelande angående CLP

Sedan den 1 juni 2015 gäller CLP även för blandningar. Alla kemiska produkter ska vara klassificerade, märkta och emballerade enligt CLP-reglerna. Säkerhetsdatabladen skall också vara omarbetade.