CLP - Klassificering och märkning, halvdag

Kursen ger en sammanfattning av de nya reglerna för klassficering, märkning och förpackning av kemiska produkter d v s CLP. Jämförelser görs med det gamla systemets etiketter, symboler och kriterier. Lämplig för alla företag som har kemikalier i sin verksamhet. 

Målgrupp

Personer med övergripande miljöansvar, skyddsombud, laboratoriepersonal och andra som hanterar kemiska produkter.

Kursinnehåll

Genomgång av kriterier och märkning enligt det nya märkningssystemet CLP. De nya faroklasserna och faropiktogrammen (symbolerna) presenteras, likaså faroangivelserna som ersätter R-fraserna. Vi presenterar kraven på etiketterna och diskuterar hur säkerhetsdatabladet påverkas. De stora dragen i den nya lagstiftningen gås igenom med fokus på skillnaderna mellan de nya och gamla reglerna. Övningsuppgifter ingår. Vilka blir konsekvenserna för dina produkter?

 
Viktigt meddelande angående CLP

Sedan den 1 juni 2015 gäller CLP även för blandningar. Alla kemiska produkter ska vara klassificerade, märkta och emballerade enligt CLP-reglerna. Säkerhetsdatabladen skall också vara omarbetade.

Kurser i kemikaliehantering

Teknologisk Lab erbjuder flera kurser i hälsa, miljö, säkerhet och transport av farligt gods.